ADWOKAT

BARTOSZ MARCZYŃSKI

KANCELARIA

ADWOKACKA

INFORMACJE O KANCELARII

Kancelaria Adwokacka adw. Bartosza Marczyńskiego jest nowoczesną i dynamiczną firmą prawniczą, świadczącą usługi na najwyższym poziomie. Prawnicy Kancelarii posiadają wiedzę z licznych dziedzin prawa, co umożliwia nam zarówno obsługę prawną przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Uczestniczymy w realizacji szeregu przedsięwzięć. Nasze usługi świadczymy również w języku angielskim i niemieckim.
Adwokat Bartosz Marczyński [email protected]
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego
Adwokat Magdalena Mielewczyk [email protected]
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego

SPECJALIZACJA

- Obsługa prawna przedsiębiorców
- Obsługa prawna osób fizycznych
- Prawo korporacyjne
- Prawo upadłościowe i naprawcze
- Spory i dochodzenie należności
- Postępowanie windykacyjne
- Nieruchomości
- Obsługa procesów inwestycyjnych
- Obsługa procesów deweloperskich
- Prawo karne, karne gospodarcze oraz karne pracowniczo-związkowe
- Prawo rodzinne oraz prawo spadkowe
- Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i wojskowymi
- Zastępstwo przed organami administracji (państwowej i samorządowej) oraz przed sądami administracyjnymi

WYNAGRODZENIE

Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

- godzinowy system rozliczeń - wysokość wynagrodzenia określona jest każdorazowo na podstawie liczby przepracowanych godzin
- ryczałtowy system wynagrodzenia - wysokość wynagrodzenia jest określona stałą stawką miesięczną
- system wynagrodzenia za wykonaną usługę - wysokość wynagrodzenia określana jest każdorazowo za wykonaną pracę
- system z "premią za sukces" - w przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być, uzgodniona premia za rezultat sprawy

KONTAKT

Siedziba:
ul. Zamenhofa 31, 80-284 Gdańsk
tel. +48 58 344 14 40
mail: [email protected]

Kancelaria Adwokacka
Bartosz Marczyński

ul. Zamenhofa 31, 80-284 Gdańsk
tel. +48 58 344 14 40
mail: [email protected]